GRATIS
Intake

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CROSSFIT HOOFDDORP B.V.
 

Art. 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van CrossFit Hoofddorp B.V. Bij registratie zijn leden op de hoogte van de algemene voorwaarden. Ze worden verondersteld de algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen voordat ze hun account activeren. Door activatie gaan leden akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Art. 2 Lidmaatschap

Lidmaatschap wordt gedefinieerd als een contract waarbij het lid het recht heeft om deel te nemen aan het aantal klassen dat aan zijn specifieke lidmaatschap is gekoppeld.

 

Art. 3a Lidmaatschapskosten

Elk lid betaalt lidmaatschapskosten die relevant zijn voor hun type lidmaatschap. Lidmaatschapskosten moeten vooraf worden betaald en worden automatisch geïncasseerd via maandelijkse termijnen voorafgaand het begin van elke maand. Crossfit Hoofddorp is bevoegd om jaarlijks de lidmaatschapsprijzen te indexeren met maximaal 5%. Indien de prijswijziging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden van de afgesproken contractsduur, dan heeft het lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden. Restitutie van lesgelden en/of betaalde gelden voor clinics en workshops, wordt niet gedaan. 

 

Art. 3b Lidmaatschapskosten: mislukte betalingen

Wanneer een automatische incasso mislukt of een factuur onbetaald blijft, ontvangen leden van CrossFit Hoofddorp dezelfde maand een automatische e-mail met een betaallink en herinnering. Als een lid drie maanden of langer na het gefactureerde bedrag niet in staat is of weigert de contributie te betalen, mag CrossFit Hoofddorp een abonnement voor onbepaalde tijd deactiveren totdat de betaling is voltooid.

 

Art. 4 Duur en beëindiging van het lidmaatschap

CrossFit lidmaatschappen worden voor een gekozen termijn afgesloten en automatisch voor een periode van één maand verlengd tegen de tarieven die gelden op het moment van verlenging. Als een lid zijn lidmaatschap wil opzeggen, moet hij/zij 10 dagen voor het begin van de volledige kalendermaand, die wordt gezien als opzegtermijn, een annuleringsmail sturen naar info@crossfithoofddorp.nl. Lidmaatschappen kunnen alleen worden geannuleerd na de gekozen termijn die bij het actieve lidmaatschap hoort. Het beëindigen van een gepauzeerd lidmaatschap is niet mogelijk, deze dient eerst geactiveerd te worden voordat de beëindiging verwerkt kan worden.

 

Art. 5 Tussentijdse wijzigingen in het lidmaatschap tijdens de lidmaatschapsperiode

Leden kunnen op elk moment hun lidmaatschap upgraden. Een downgrade kan plaatsvinden na de eerstgekozen termijn. Het is onmogelijk om een lidmaatschap te downgraden, te annuleren of te pauzeren gedurende een reeds begonnen maand; wijzigingen van het lidmaatschap worden pas van kracht en worden aan het begin van de volgende maand doorgevoerd.

 

Art. 6 Pauzeren van lidmaatschappen

Lidmaatschappen ("huidige", "Mainport" en "outdoor" lidmaatschappen uitgesloten) kunnen 1 x per kalenderjaar worden onderbroken tijdens actief lidmaatschap. De minimale duur van een lidmaatschapspauze is echter een volledige kalendermaand. Lidmaatschapspauzes kunnen pas beginnen op de 1e van de volgende maand en moeten uiterlijk 10 dagen voor het begin van de eerste maand van de lidmaatschapspauze per e-mail worden gecommuniceerd. Een lidmaatschap kan niet voor onbepaalde tijd worden onderbroken en leden moeten een begindatum indienen voor wanneer hun lidmaatschap weer actief wordt. Als er geen communicatie is over een lopende startdatum minder dan 10 dagen voordat het lidmaatschap weer actief wordt, wordt het lid automatisch gefactureerd op de 1e van de startmaand zonder de mogelijkheid tot restitutie.

 

Art. 7 lessen

CrossFit Hoofddorp BV behoudt zich het recht voor om geplande lessen uit te stellen of te annuleren zonder enige terugbetaling of compensatie in verband met feestdagen, vakantietijd, vanwege een gebrek aan voldoende deelnemers, de ziekte van een coach, overmacht, onvoorziene omstandigheden of enige ander evenement buiten de redelijke controle van CrossFit Hoofddorp BV

 

Art. 8 Gedrag van leden

Leden mogen geen misbruik maken van de materialen of faciliteiten van CrossFit Hoofddorp B.V. Leden zijn aansprakelijk voor nalatige of opzettelijke schade aan eigendommen. Onacceptabel, grof of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Coaches zijn verantwoordelijk voor de klas en hebben daarom volledige autoriteit en laatste stem.

 

Art. 9 Aansprakelijkheid

Leden gebruiken materialen en faciliteiten bij CrossFit Hoofddorp B.V. op eigen risico. CrossFit Hoofddorp B.V. of een van hun coaches accepteert geen verantwoordelijkheid voor het letsel, letsel of overlijden van een lid tijdens deelname aan lessen of tijdens het gebruik van materialen of faciliteiten. Leden vrijwaren CrossFit Hoofddorp B.V. voor aansprakelijkheid jegens een derde die geen verband houdt met hun dienstverlening.

 

Art. 10 Fotografisch materiaal

Leden geven CrossFit Hoofddorp B.V. toestemming om fotografische afbeeldingen en andere soorten opnames van groepen en/of individuen, onder voorbehoud van beroep, te gebruiken voor redactionele publicatie of promotionele doeleinden. Vanaf mei 2018 moeten nieuwe leden zich aanmelden voordat CrossFit Hoofddorp fotomateriaal van individuele leden mag gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

Art. 11 Videomateriaal

Leden geven CrossFit Hoofddorp B.V. toestemming om videobeelden en andere soorten opnames van groepen en/of individuen, onder voorbehoud van beroep, te gebruiken voor redactionele publicatie of promotionele doeleinden. Vanaf mei 2018 moeten nieuwe leden zich aanmelden voordat CrossFit Hoofddorp videomateriaal van individuele leden mag gebruiken voor promotionele doeleinden. De camera's in de faciliteit die om veiligheidsredenen zijn geplaatst, slaan videobeelden maximaal 72 uur op. De beelden kunnen en mogen alleen worden gebruikt bij gebeurtenissen van criminele activiteiten en kunnen langer worden opgeslagen dan de eerdergenoemde 72 uur bij gebeurtenissen van (vermoede) criminele activiteiten.

 

Art. 12 Privacy en gegevensopslag

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en om de gebruikerservaring te optimaliseren. Persoonlijke gegevens worden niet voor winstdoeleinden doorgegeven aan derden, in overeenstemming met de wereldwijde wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden veilig en beveiligd opgeslagen met CrossFit Hoofddorp of onze partner SportBit Manager, met wie we een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben, die zorgt voor de veilige opslag en het gebruik van persoonlijke gegevens. CrossFit Hoofddorp coaches en medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, zullen deze toegang alleen gebruiken voor interne doeleinden en niet voor persoonlijk belang of financieel gewin. Alle werknemers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, rapporteren aan de functionaris voor gegevensbescherming van CrossFit Hoofddorp en alle opgeslagen, gebruikte en geanalyseerde persoonlijke gegevens worden gerapporteerd in een up-to-date record van verwerkingsactiviteiten onder de verantwoordelijkheid van CrossFit Hoofddorp zoals verplicht in artikel 30 van de Global Data Protection Regulatie.

LOUNGE

LOUNGE

Luxe lounge met gezonde voeding en drankjes.

Lees meer

WI-FI

WI-FI

WiFi is beschikbaar in de gym.

Lees meer

KLEEDRUIMTES

KLEEDRUIMTES

Douches zijn beschikbaar.

Lees meer

OUTDOOR GYM

OUTDOOR GYM

Outdoor trainingen gedurende het hele jaar.

Lees meer

BABYSITTER

BABYSITTER

Babysitter zodat mama's en papa's kunnen genieten van de WOD's.

Lees meer

FASTER
BIGGER
STRONGER

Start nu bij Crossfit Hoofddorp!

Meer info