GRATIS
Intake

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op https://www.crossfithoofddorp.nl/. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel CrossFit Hoofddorp met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CrossFit Hoofddorp niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. CrossFit Hoofddorp garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van CrossFit Hoofddorp via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. CrossFit Hoofddorp wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer CrossFit Hoofddorp links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door CrossFit Hoofddorp worden aanbevolen. CrossFit Hoofddorp aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door CrossFit Hoofddorp niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
CrossFit Hoofddorp behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CrossFit Hoofddorp of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
CrossFit Hoofddorp behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

LOUNGE

LOUNGE

Luxe lounge met gezonde voeding en drankjes.

Lees meer

WI-FI

WI-FI

WiFi is beschikbaar in de gym.

Lees meer

KLEEDRUIMTES

KLEEDRUIMTES

Douches zijn beschikbaar.

Lees meer

OUTDOOR GYM

OUTDOOR GYM

Outdoor trainingen gedurende het hele jaar.

Lees meer

BABYSITTER

BABYSITTER

Babysitter zodat mama's en papa's kunnen genieten van de WOD's.

Lees meer

FASTER
BIGGER
STRONGER

Start nu bij Crossfit Hoofddorp!

Meer info

Next level fitness!

- MARC K.

Leuke uitdagende trainingen!

- JANNEKE L.

Goede begeleiding

- HEIDI W.